Dobrovoľníci skrášľovali mesto
19. 6. 2019

3 - Dobrovoľníci skrášľovali mesto (1).JPG

Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, ktorého názov je Naše mesto, sa uskutočnilo v dvoch dňoch, 7. a 8. júna, aj v Michalovciach. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce. Do už 13. ročníka tejto skvelej akcie sa na celom Slovensku zapojilo viac ako 40 miest a cez 10 000 dobrovoľníkov.

V  Michalovciach sme zaznamenali rekordný počet 14 dobrovoľníckych aktivít, na ktorých pomáhalo vyše 200 firemných dobrovoľníkov. Paleta pomoci bola veľmi široká: v dvoch materských školách dobrovoľníci obnovili nátery na oploteniach, zrevitalizovali oddychové a kvetinové zóny. V Michalovskom domove seniorov spríjemnili život klientom tohto zariadenia uskutočnením výletu do miestnej hvezdárne, návštevou kaviarne, spolu s dobrovoľníkmi pripravili a zrealizovali spoločnú grilovačku, pomáhali pri organizovaní spoločenských hier obyvateľom domova a zabezpečili prijímateľom sociálnej služby čítanie z obľúbených kníh. Nový náter oplotenia Parku mieru na Ul. kpt. Nálepku určite príjemne prekvapil tam bývajúcich občanov. V časti mesta Topoľany, na miestnom cintoríne, dobrovoľníci obnovili náter na plote cintorína a novú farbu plota získala aj Psychiatrická nemocnica na Stráňanoch. V miestnom Komunitnom centre vytvorili dobrovoľníci nové kvetinové záhony a pomohli s uprataním priestorov.

Poďakovanie patrí firmám a organizáciám s priamou účasťou na dobrovoľníckych aktivitách: ConvaTec, závod Michalovce, Syráreň Bel Slovensko, a.s., závod Michalovce, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, závod Michalovce, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Hypermarket TESCO Michalovce, BSH Drivers and Pumps, s.r.o., Michalovce, Mestský úrad Michalovce, Michalovský domov seniorov, Komunitné centrum Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Michalovce, Tatra banka, pobočka Michalovce.

Ján Jasovský