Deň učiteľov
28. 3. 2018

IMGP6350.JPG

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor mesta Michalovce v Obradnej sieni mestského úradu v stredu 28. marca pedagógov z michalovských škôl. Prihovoril si im týmito slovami: „Väčšina ľudí všade vo svete, aj u nás v Michalovciach vie, že bez dobrých učiteľov by nebolo ani lekárov, ani vedcov, ani iných odborníkov, bez ktorých by existencia spoločnosti bola ťažko mysliteľná. Vieme, že dobrý učiteľ je pre dieťa darom na celý život.
Želám vám, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby vám v ďalšej práci slúžilo pevné zdravie, aby vás neopúšťal elán a pravý učiteľský zápal. Želám vám pokojné a radostné rodinné i pracovné prostredie, želám vám lásku a úctu žiakov terajších, minulých i budúcich. Želám vám čo najviac radosti a uspokojenia z každého pracovného dňa a nikdy nehasnúce nadšenie, invenciu, rozvahu za katedrou a už spomínaný pokoj a lásku pri rodinnom krbe“
.