Deň Močarian 2019 sa vydaril
9. 7. 2019

mocarany

Občianske združenie za podpory mesta Michalovce, MsKS, ZKGZ, Matice slovenskej a svojich sponzorov zorganizovalo 5.júla 2019 už siedmy ročník Močarianskych dní, ktorý priniesol bohatý program pre všetky kategórie obyvateľov. Pozvaní rodáci narodení v rokoch 1961-1963 sa spoločne stretli  v Pamätnej izbe Gorazda Zvonického , kde ich privítala predsedníčka OZ Anna Kostovčíková. Pri slávnostnom obede sa rozprúdila živá  beseda pri spomienkach na školské časy v tejto triede a vzájomné spoznávanie v archíve starých  fotografií.

Deň Močarian slávnostne otvorila o 15.hodine moderátorka a zároveň  poslankyňa za tento obvod Mgr. Erika Šimková. Privítala zástupcu primátora mesta Ing. Jozefa Sokologorského, PhDr. Janu Cibereovú, prednostku Okresného úradu, poslanca Mgr. Mariána Sabovčíka , PhDr. Lýdiu Sidivarovú a ďalších hostí. Sprievodné slovo v programe Memoriál PhDr. Ernesta Sirochmana mala RNDr. Štefánia Sabolová. Svoje spomienky oživil bývalý riaditeľ Gymnázia  Pavla Horova  Dr.Anton Hnát, s básňami vystúpili Dr. Mária Domanyová a Ing. Danka Balogová a piesne opernej speváčky Mgr. Miriam Brandisovej potešili srdce i dušu.

Predsedníčka OZ Anna Kostovčíková vyzdvihla spoluprácu s Dr. Ernestom Sirochmanom ako veľkým znalcom života a diela Gorazda Zvonického  počas slávnosti pri jeho významných výročiach a hlavne jeho veľký podiel na vydaní knihy o histórii Močarian – Močarany kedysi a dnes, ktorá bola uvedená do života pred rokom. Odmenili sme súťažiacich z kvízu o tejto knihe, ktorí odpovedali na otázky z našej histórie o Močaranoch a ľuďoch, ktorí tu žijú.  Záver patril nádejnému malému básnikovi M.Kocákovi z II. ročníka ZŠ

Gorazd Zvonický bol básnik, spisovateľ
A tých najkrajších básni stvoriteľ.
Bol to významný básnik, kňaz,
Chcel by som si prečítať jeho básne zas.
V deň Močaran si naňho spomíname,
Spomienku naň v srdci stále máme.

Počas popoludnia sa deťom venovali naši policajti i hasiči a predviedli im ukážky svojej práce, niektorí prišli na maľovanie na tvár alebo si hravou súťažnou formou zaslúžili sladkú odmenu.

V druhej časti programu sme prešli na veselú nôtu. Vedúca súboru Močaranka  Bc. Emília Koribaničová predstavila jednotlivé súbory a uviedla súbor Močaranka, Záhorčán, Dvorianski chlopi a Soľanku. Krásne pesničky z nášho regiónu boli odmenené veľkým potleskom. Tu pozdravila účastníkov v zastúpení pána poslanca NRSR Ing. Emila Ďurovčíka  asistentka Mgr. Eva Sopiaková. Záver patril odovzdávaniu upomienkových darčekov a plakiet a spoločnej piesni všetkých súborov so želaním veľa zdravia a krásnych rokov pre všetkých účinkujúcich i prítomných účastníkov, ktorí zaplnili to naše malé námestie na Ulici Andreja Šándora.

Po krátkej  prestávke  už na mokrom trávniku sa na ihrisku odohral zápas otcovia-synovia. Víťaz bol odmenený putovným pohárom a všetci boli pozvaní na sponzorský guľáš a občerstvenie.

Veríme, že každý  si odniesol pekné zážitky a stále väčší záujem o toto podujatie tu v Močaranoch ukazuje, že sa dostáva do povedomia občanov a začíname byť hrdí na svoje korene.