Ďalšie detské ihrisko na sídlisku juh
30.8.2018

20180824_080242.jpg

Mesto Michalovce získalo finančný príspevok z Úradu vlády SR vo výške 8 500 € a Nadácie EPH vo výške 5 000 € na projekt výstavby detského ihriska na Sídlisku juh v Michalovciach, mesto spolufinancovalo projekt sumou 6 798,64 €. Cieľom projektu bolo vytvoriť detské ihrisko v medziblokovom priestore na Sídlisku juh, vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore sídliska, umožniť nadväzovanie kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže aj dospelých.

V medziblokovom priestore na Okružnej ulici pribudlo 5 hracích prvkov: detský kvetinkový kolotoč, pružinová hojdačka kvetinka, prevažovacia hojdačka pre 4 deti, hojdačka a dvojšmýkačka.  Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Dopadovú plochu ihriska vytvára potrebná bezpečnostná vrstva dunajského štrku. Ihrisko je ohraničené obrubníkmi.

Chceme opäť vyzvať rodičov a obyvateľov sídliska k spolupráci pri ochrane prvkov detských ihrísk, k zveľaďovaniu a udržiavaniu revitalizovaných priestorov, aby dlho slúžili svojim užívateľom.