Čisté Močarany
11.4.2019

8 - Čisté Močarany (2).jpg

V Močaranoch sa v sobotu 6. apríla uskutočnila  brigáda nadšených dobrovoľníkov. Svojou prácou všetci malí i veľkí účastníci, ktorých bolo približne päťdesiat chceli prispieť k likvidácii smetiska. Stala sa ním tzv. zadná cesta k cintorínu, no nie našim pričinením. Ani nie kilometrový úsek cesty slúži niektorým vodičom ako prechod od obce Pozdišovce ku obci Krásnovce, ale tým nezodpovedným aj na to, aby z auta vyhodili nielen prázdne fľaše, ale aj plné vrecia domového odpadu,  nepoužitý a rozbitý stavebný materiál, pneumatiky, elektromateriál, televízory. Na tejto brigáde sa ako dobrovoľníci zúčastnili mladé rodiny s deťmi, členovia denného centra a Občianskeho združenia Močarany a pripojili sa k nám aj členovia plaveckého klubu ORCA z Michaloviec. 

Je až neuveriteľné, čoho sú ľudia schopní.Popri ceste stálo 165 plne naložených vriec odpadkov, nemých svedkov barbarských činov nezodpovedných ľudí. Prítomné deti, ktoré pomáhali, aby sa tu mohli bezpečne bicyklovať a ísť s rodičmi na prechádzku, nechápavo krútili hlávkami a hútali, prečo tí dospeláci sú takí zlí a nenosia odpadky do kontajnerov.

Boli sme hrdí, koľko sme toho urobili, ale zároveň smutní, že niektorým ľuďom tak málo záleží na tom, čo sa deje okolo nás. Učme sa navzájom povzbudzovať k činorodej  práci pre spoločné dobro a takéto dobrovoľnícke aktivity sú na to vhodnou príležitosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto brigády, dúfame, že budeme pokračovať a zapoja sa aj ďalší.

OZ Močarany