Chránime zamestnancov aj klientov
29. 4. 2020

Zamestnanci Mestského úradu Michalovce, ale aj klienti, si mohli v týchto dňoch všimnúť, že pri vstupe do priestorov úradu ich sníma kamera. Jedná sa o zriadenie dočasného meracieho pracoviska za účelom prevencie epidémie.

Na ochranu verejného zdravia na celom svete sa hľadala rýchla, jednoduchá, bezkontaktná, neagresívna a spoľahlivá metóda na detekciu rozdielov teploty ľudského tela. Takouto metódou je termografia.

Tepelná kamera dokáže zistiť teplotu každej osoby iba za jednu sekundu bezkontaktným meraním teploty zo vzdialenosti asi jeden meter. Znižuje sa tým riziko infekcie spôsobenej fyzickým kontaktom. Termografický systém merania teploty vyhodnocuje pomocou umelej inteligencie prítomnosť a teplotu tváre osôb, čím efektívne eliminuje falošné poplachy. Systém merania teploty obsahuje integrovaný zvukový alarm, ktorý upozorní obsluhu na alarmový stav.

PhDr. Marcel Medviď