CANTIAMO INSIEME – VIVA IL CANTO 2019
5. 9. 2019

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach je z poverenia Národného osvetového centra a Košického samosprávneho kraja organizátorom krajskej súťažnej prehliadky speváckych zborov – Cantiamo Insieme – Viva il canto 2019. Krajská súťažná prehliadka sa bude konať v priestoroch Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach 07.09.2019.

Súťaž má dvojročnú periodicitu. Môžu sa na nej zúčastniť veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Prostredníctvom svojej vzdelávacej časti (rozborové a hodnotiace semináre) napomáha zvyšovať umeleckú úroveň speváckych zborov na Slovensku.

,,Podujatie vytvára možnosť skvalitniť kultúrnu ponuku pre poslucháčov vážnej hudby v jednotlivých miestach konania regionálnych a krajských stupňov ako aj  celoštátneho stupňa súťaže“ uviedol Vladimír Krecula zo Zemplínského osvetového strediska v Michalovciach.

Do tohto ročníka sa do súťaže zapoja dva spevácke zbory z Košického samosprávneho kraja: Zbor  Chorus Inglovia zo Spišskej Novej Vsi a Zbor sv. Michala z Michaloviec. Na prehliadke sa predstavia aj skvelé speváčky z nášho regiónu – Ivana Solianiková a Milena Bančejová.

Najúspešnejší  spevácky zbor bude náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke, ktorej organizátorom je Spišské osvetové stredisko a uskutoční sa 4. – 5. októbra 2019 v Spišskej Novej Vsi.
Podujatie bude podporené z finančných prostriedkov z Fondu podporu umenia.

Miesto: galéria Zemplínskeho osvetového strediska, Gorkého 1,  071 01 Michalovce

Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Usporiadateľ:  Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK
Názov podujatia:  CANTIAMO INSIEME – VIVA IL CANTO 2019, Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov dospelých

Termín podujatia:   7 .september 2019
Kontaktná osoba:  Vladimír Krecula, vladimir.krecula@zosmi.sk, +421 917 554 082
Informácie o podujatí: www.zosmi.sk

V Michalovciach 02.09.2019