Bezpečná škola
19. 8. 2019

Základná škola Teodora Jozefa Moussona sa rozhodla postupne  vybudovať kamerový systém a zvýšiť tak bezpečnosť žiakov v exteriéri školy a chrániť školský majetok. Stáva sa, že sa v škole stretávame s nevhodným a násilným správaním sa žiakov navzájom, krádežami a pod. Kamerový systém napomôže podstatne znížiť takéto javy a v prípade potreby je možné použiť záznam pre objasnenie páchateľa. Bude umiestnený v exteriéri a bude monitorovať oblasť pred budovu a predchádzať negatívnym zásahom, ktoré by mohli poškodiť priestory slúžiace žiakom na relax, čakanie na autobus i na rodičov. Očakávame elimináciu negatívnych javov.
Chceme vybudovať stabilný kamerový systém na zabezpečenie bezpečnosti detí, školského majetku. Vďaka kamerám zamedzíme vandalizmu a nevhodnému správaniu v čase mimo vyučovania.

Rodičovské združenie pri Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach získalo v roku 2019 z dotácií Mesta príspevok na projekt Bezpečná škola v sume 300 eur, za ktoré ďakujeme. Z týchto finančných prostriedkov bola zakúpená kamera, ktorá bude snímať priestor pred hlavným vchodom školy smerom k bráne, aby sa zvýšila bezpečnosť žiakov. Za príspevok ďakujeme.

RZ