Aj komunita sluchovo postihnutých je doma
29. 4. 2020

Všetci sme doma pre zlý vírus, ktorý sa šíri všade. Je to pre nás veľmi ťažké. Stretnutia a aktivity sluchovo postihnutých boli vždy neobmedzené a pre nás veľa znamenajú.

V tomto roku slávime 20. výročie pôsobenia Slovenskej únie sluchovo postihnutých v meste Michalovce a veľmi sme sa na to tešili. Tešila sa aj tanečná skupina Zemplindance, ktorá oslavuje svoje 10. výročie a Folklórna skupina Mihaľovčan, ktorá tiež v tomto roku slávi desať rokov svojho pôsobenia. Naše aktivity sa zastavili. Snažíme sa aspoň vo svojom domácom prostredí tvoriť, čo sme sa naučili, spievať a tancovať so svojimi rodinnými príslušníkmi, aby sme sa nenudili. Aspoň takouto cestou chceme všetkých pozdraviť a zaželať si hlavne zdravie. Určite príde čas aj na našu spoločnú oslavu, len musíme vydržať.

V tomto ťažkom období sa snažíme pomáhať našim členom – seniorom s nákupmi a zabezpečením ochranných pomôcok. Tiež im podávame bližšie informácie o dianí, lebo sa k nim dostávajú skreslené informácie. Nie všetci ovládame posunkový jazyk a počas televíznych prenosov sa používajú rúška, čo nám sťažuje odzeranie. Veríme, že sa situácia už čoskoro zlepší a my sa v zdraví stretneme.

Valéria Mitrová