Aby pamäť lepšie pracovala
1.2.2019

Aby pamäť lepšie pracovala 1.jpg

Možnosť kvalitne a spokojne prežiť starobu je odmenou. Odmenou za to, ako človek celý svoj život žil, ako sa na starobu pripravil a ako a s čím si ju vyplní.

Dať zmysel starobe je zodpovednosťou jednotlivcov a úlohou pomáhajúcich profesionálov. Zmysel aktívneho starnutia vnímame v spojitosti s inovatívnou prácou v prepojení s človekom, s cieľom precvičovania pamäti a pohybu.

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach pripravuje rôzne aktivity, zamerané aj na seniorov, medzi ktoré patril aj tréning pamäti. Aplikovali sme konkrétne techniky, ktoré sú zamerané na jednotlivé oblasti rozvoja a udržiavania kognitívnych schopností mozgu. Ide o cvičenia zamerané na krátkodobú pamäť, dlhodobú pamäť, koncentráciu, na stimuláciu mozgových hemisfér, tvorivosť či fantáziu. Súčasťou tréningu boli aj pohybové aktivity s pomôckami. Pracovalo sa nielen individuálne, ale aj v skupinách.

Tento fenomén trénovania pamäti sa už stáva súčasťou života moderného seniora. Účastníčky mali možnosť využiť aj bezplatný zápis do knižnice. Už piaty ročník tréningu pamäti Aby pamäť lepšie pracovala pre seniorky z klubu č. 1 na Ulici obrancov mieru 4 pod vedením A. Hapákovej sme úspešne ukončili 14. decembra 2018. Stretávali sme sa každý piatok, celkovo sedemkrát na 90 minútových sedeniach. Programu sa zúčastnilo desať senioriek.


Eva Ondová