Prejsť na obsah Mapa stránky Kontakt
 • Národný týždeň manželstva

  Cirkev bratská v spolupráci s Mestom Michalovce, SZUŠ – Talent-Um a Reformovanou kresťanskou cirk...

 • Dotácie mesta

  Mesto Michalovce v súlade s VZN č. 191/2016 zverejňuje možnosť podávania žiadostí o nenávratné fi...

 • Vyšlo nové číslo novín Michalovčan

  Čítajte dvojtýždenník aktualít a diania v meste Michalovce vydávaný mestom - číslo 4 ...

 • Čas a kalendár

  Hvezdáreň v Michalovciach a MsKS Vás pozývajú na prednášku s RNDr. Zdenkom Komárekom, samostatným...

 • Pravda o hospodárení Michaloviec

  Pravda o hospodárení Michaloviec – mesto je v dobrom finančnom stave. Je volebný rok, a ako to už...

 • Náš od(b)raz

  Študenti SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach budú vystavovať svoje práce v priestoroch galéri...

 • Shaolinskí mnísi

  Ľudská odolnosť a podstata ovládania v rozvíjaní najvýznamnejších kultúr Číny. Pozrite si video a...

 • Volnij Don – Balalajka tour 2018

  Vystúpenie sólistov donského kozáckeho chóru, ktorí prinášajú z rodného Rostova na Done svoje pie...

 

 

Vybavte teraz svoje požiadavky elektronicky...

Spustili sme projekt elektronizácie služieb mesta. Ušetrite tak nielen čas, ale aj peniaze.

Prejsť na služby